• توصیه پیامبر در رابطه با حفظ محیط زیست و جانداران

    توصیه پیامبر در رابطه با حفظ محیط زیست و جانداران

    همانگونه که قبلا نیز گفته ایم، انسان یک موجود اجتماعی است. امکان تجرید زندگی اجتماعی انسان از محیط اطرافش وجود ندارد. در واقع میان انسان و طبیعت، ارتباطی ناگسستنی موجود است که این ارتباط از ۲ بعد برخوردار است: نخستین بعد، جغرافیایی است که انسانها در آن متولد و بزرگ می شوند و بصورتی فیزیکی …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons