• پيمان‌نامه  عمر رضی الله عنه با مردم بيت‌المقدس

    پيمان‌نامه عمر رضی الله عنه با مردم بيت‌المقدس

    ازدي نقل مي‌كند كه چون حضرت عمر، رضي‌الله‌عنه، پيش مسلمانان كه در بيت‌المقدس بودند آمد، حضرت ابوعبيده، رضي‌الله‌عنه،  به مردم شهر پيام فرستاد كه پيش اميرمؤمنان بياييد و بر جان خود امان بگيريد. ابن‌الجعد و به روايتي ابن‌الجعيد همراه گروهي از بزرگان پيش حضرت عمر آمد و حضرت عمر براي ايشان امان‌نامه و پيمان صلح …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons