• نماز ناقص خود را اینگونه کامل کن!

    نماز ناقص خود را اینگونه کامل کن!

    یک قاعده کلی هست که می گوید: عبادتی که در آن خشوع نباشد، نه خیر و برکتی دارد و نه نتیجه ای. شما با پنج گام می توانید عبادت خود را کامل کنید، به عنوان نمونه در مورد نماز بیان می شود. ۱-آمادگی قبلی: این رکن با وضو گرفتن و سکوت به هنگام اذان و …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons