• مسلمانان در قرون وسطی

    مسلمانان در قرون وسطی

    ?????? اندیشمند بزرگ اروپایی «دوربار» در مورد زندگی مسلمین در روزگاری که اروپاییان صلیبی طی قرون وسطی در تاریکی و گمراهی تمام به سر می بردند چنین می گوید: “در واقع هیچ گاه اروپاییان صاحب برترین تمدن و پیشرفت، ذوق و هنر و خوش لباس تر از تمدن اسلامی در زمان بغداد و اندلس نبوده …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons