• شهوترانی، منشاء بیماری‌های روحی

    شهوترانی، منشاء بیماری‌های روحی

    بسیاری از مشکلات و گرفتاری هایی که در طول زندگی گریبان گیر انسان می شود ریشه در شهوت رانی افراد دارد؛ لذا شهوت رانی یکی از بدترین گناهانی است که منشأ بیماری‌های روحی فراوانی می باشد.  خداوند متعال حکیم است و خیر مطلق و چیز بد و بی خیر خلق نمی کند، او وسایل را در …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons