• خنده بر هر درد بی درمان دواست اما…

    خنده بر هر درد بی درمان دواست اما…

    نوشته: عبدالکریم بدری این مقوله را شنیده اید که: “خنده بر هر درد بی درمان دواست” حالا نمی دانم چقدر با این گفته موافق هستید؟ من کاملاً این مقوله را تایید می کنم، البته باید ابتدا فهمید که مراد از “خنده” چه نوع خنده ای است؟ باید به الگویی رجوع کرد که هر عمل او …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons