• اینجا حلب است.. گورستان کودکان

    اینجا حلب است.. گورستان کودکان

    در شهر تاریخی حلب، نه قلعه های تاریخی مانده و نه بازارهای قدیمی؛ بلکه تک تیراندازهایی به جای مانده اند که شهر را که به دو بخش محله های شرقی و محله های غربی به دو نیم شده، میان خود تقسیم می کنند. دیوید نوت جراح بریتانیایی که جدیدا از حلب بازگشته، تصاویر ویرانی های …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons