• پیامبر اینگونه سلام و خداحافظی می‎کرد

    پیامبر اینگونه سلام و خداحافظی می‎کرد

    ۱- از رهنمودهای پیامبر بزرگوار مان سلام کردن هنگام رفتن پیش دیگران، و سلام کردن – خدا حافظی –  به هنگام رفتن از پیش آن ها است، و دستور به رایج کردن سلام داده است. ۲- و فرموده است: “کوچک بر بزرگ و رهگذر بر کسی که نشسته است و سواره بر پیاده و تعداد …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons