• عــــزت خــــود بـــاز دریـاب ای جـوان!

    عــــزت خــــود بـــاز دریـاب ای جـوان!

    عــــزت خــــود بـــاز دریـاب ای جـوان! در درونت چشـــم دل را پــــاک کــــن***انــــــقلابــی چـــون عمـــر آغــاز کـن بــا وقــار و غیــرت و هــم بــــا هنـــــر***از رمــــــــوز و راز دنیــــا بــــا خبـــــر نــــور شــــو، روشنـــگـــر راه خـــــــدا***از خیــــــال و وهــم و رؤیــاهــا جـــدا عصر خود دریاب و روحــش تـــازه کــن***در جهـــــــان یکـــبارگــی آوازه کـــن پـــرده را …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons