• بیست و شش دلو، روز به ثمر نشستن حماسه های ملت ما

    بیست و شش دلو، روز به ثمر نشستن حماسه های ملت ما

    یادبود و تجلیل از افتخارات تاریخ، برای هر ملت و امتی، یکی از امور مهم و حیاتی شمرده می شود؛ ملت ها با یادبود و تازه داشتن روزهای تاریخی خود، احساس هویت و عزت را در خود زنده می کنند، در برابر مشکلات، پایدار و در میدان کارزار، استوار می مانند. و از آن، همت …

    ادامه مطلب »
Show Buttons
Hide Buttons