Home / تاریخ و شخصیت‎ها / تاریخ بخوانیم

تاریخ بخوانیم

#تاریخ_بخوانیم

هنگامیکه پایتخت فرانسه 《پاریس》 به دست نازیسم های آلمان[حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان که بنیانگذارش هیتلر بود] شکست خورد، هیتلر آرامگاه ناپلئون بناپارت(امپراتور فرانسه) را زیارت می کند و به احترامش خم شده و می گوید:
سرورم ناپلئون مرا ببخش که سرزمینت را اشغال کردم؛ اما می بایست بدانی: درست زمانی که مردم ات سرگرم اندازه گیری لباس و مد زنان بودند، افرادم به سنجش برد توپ و تفنگ ها و مقیاس تخریبی شان می پرداختند!..”

امروزه نیز تراژدی فوق، کاملاً تطبیق می یابد بر امّتی که سرگرم سریالهای تلویزیونی، فیلم، آهنگ، مُد گرایی،تقلید از مدل موی غربیان و چیزهای بی ارزش دیگر هستند؛ درست زمانی که دشمن مشغول سم پاشی در شهد و شیرینی دین هستند، که عاقبت نسلی بدور از دین و مذهب برایمان پدید آمده؛ البته فراتر از آن، با نسلی شکست خورده روبرو میشوی که از هر نوع تعلّق و وابستگی به اسلام شرمسار اند.
به گفته ی شیخ محمد غزّالی:
“همانا در سرزمین های ما، هر کسی می تواند به دفاع از آزادی الحاد، زنا و مستی، بپردازد، اما اگر تو از آزادی ایمان، عفّت، تحوّل فکری و ادبی دفاع کردی فوراً مورد خشم و نفرت شان قرار می گیری! آیا مگر غیر از همین جانوران کسی دیگر سبب ذلت و شکست ما بودند؟.”

شبی که صلاح الدین ایوبی در حطّین مسجد الاقصی را دوباره به چنگ آورد،خواست تا جویای احوال لشکرش شود که بدین منظور شبانه به خیمه هایشان سر می زند؛ اهل یک خیمه را مشغول تلاوت قرآن می یابد، خیمه ای دیگر را در حال ذکر و نیایش پروردگار می بیند، و سومی را در حال تهجد می یابد؛ که امّا به خیمه ای دیگر سر می زند و اهل آن خیمه را در حال خواب می بیند!
و می گوید: اینجا و از همین مکان بر ما خواهد آمد(یعنی شکست از این خیمه ما را فرا خواهد گرفت).”

چرا تاریخ را نمی خوانیم تا بیاموزیم و عبرت بگیریم؟
تاریخ صرفاً آگاهی به قضایای گذشته نیست؛ گرچه ظاهراً چنین می نماید اما اندرون، عبارت است از کشف حقایق، واقعیت ها، پندها و اندرزهایی سودمند.
🔹🔹🔹

✍ترجمه: داوود یعقوبی

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons