Home / گوناگون / نامی شگفت آور و کتابی ارزشمند

نامی شگفت آور و کتابی ارزشمند

امام ابوالحسن ندوی -رحمه الله- کتاب ارزشمندش را با این عنوان 《ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین》(جهان چه ضررهایی را در پی رکود مسلمین متحمّل شد؟)نگاشته است. عنوانی است جالب و شگفت آور که لزوما می بایست هر داعی و مربّی اسلامی که بر اهمیت دعوت و تربیت واقف است، این کتاب ارزشمند را بخواند به ویژه آن که این کتاب شامل موضوعی است تحت عنوان 《کیف حوّل الرسول -صلّى الله علیه وسلّم-خامات الجاهلیه الى عجائب الإنسانیه》 (چگونه پیامبر -صلی الله علیه- از مردم خام جاهلیت، اعجوبه های بشری ساخت؟) امام ندوی پس از بیان این سرفصل مهم، محور های اساسی این انقلاب عظیم نبوی و تحول بی سابقه در طول تاریخ بشری را در سه سطر بررسی کرده است که قطعاً گفته هایش برخاسته از فکری ژرف نگر و فهمی بر حق و بررسی ای جامع وپایه ای روی اصول و اساس های شرعی میباشد و نکاتی را که ذکر کرده است مجموعه عملکردهایی روشن و رهنما است برای ایجاد تغییر و تحوّل و انقلاب جامعه؛ زیرا رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- با تمرکز بر این محورها توانست چنان انقلابی گسترده و اصلاحاتی بزرگ و ریشه ای ایجاد کند.
امام ندوی -رحمه الله- در پی سرفصل مذکور چنین میفرماید:
” پیامبر خدا -صلی الله علیه وسلم-با وجود چنان ایمانی گسترده و عمیق، تعلیمی شایسته و عالی، تربیتی حکیمانه و دقیق و شخصیتی یگانه و نمونه، و در سایه این کتاب آسمانی و اعجاز آور؛ کتابی که هرگز شگفتی هایش به پایان نمیرسد و ارمغان هایش کهنه نخواهد شد، به انسانیت در حال مرگ روحی تازه بخشید!!” (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص۱۷۵/ دار ابن کثیر)
در پرتو این عبارت کوچک و واژه های کوتاه اما سرشار از معانی می توانیم چنان برنامه ای رسم کنیم که به تنهایی راه حلی گردد جهت تغییر و اصلاح جامعه و اثر گزاری عمیق و مثبت بر بینش ها و مغزها!!
گام هایی را که از متن فوق امام ندوی – علیه الرحمه – ، پیرامون انقلاب نبوی در جامعه، میتوان استنباط کرد بدین قرار است:
گام اول: “ایمانی گسترده و عمیق”، اهتمام والا به جنبه ی ایمان و یقین، و پذیرفتن این حقیقت به عنوان محور نخست تغییر و تحوّل؛ زیرا ایمان گسترده و فراگیر به نصرت و یاری خداوند نیاز مبرمی است جهت راهنمایی جامعه به نیکی و خودسازی.
گام دوم: “تعلیم شایسته و عالی نبوی”، امر مهمی که روح زندگی جهان اسلام به آن وابسته است و بی تفاوتی نسبت به آن منجرّ به عقب گرایی و بازماندن از قافله زندگانی، و زیان و بدبختی در هر دو جهان میگردد؛ ازاینرو علم و دانش در پرتو التزام به تعالیم نبوی ضرورتی است حیاتی در راستای تحقّق جستن خواسته ی پیشرفت جامعه و تحکیم پایه های استوار و قوی ترقّی و اصلاح.
گام سوم: “تربیتی حکیمانه و دقیق”، موردی که تغییر و تحوّل اساسی و مثبت را بر اخلاق ها و سلیقه های بشری و رغبت ها و خواهشات انسانی در پی دارد؛ و هر مسلمانی که از این تربیت حکیمانه و مدبّرانه رسول -صلی الله علیه وسلم- برخوردار باشد قطعا در برابر غریزه های جبری و خواهشات مادّی و رخدادهای انحرافی مقاومت نشان میدهد و برای خود، برجی بلند از فضائل اخلاقی و نیک سرشتی ها می سازد و همواره عالی منزلت و سرافراز زندگی میکند که غرق فساد و خواهشات درونی نمیگردد.
گام چهارم: “شخصیت یگانه و نمونه نبوی”، بدون شک بهترین انگیزه و تشویق، وجود الگویی شایسته و برتر است و رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- برترین الگو و نمونه کردار و گفتار برای جامعه بود.
و عملکرد آنحضرت -صلی الله علیه و سلم – مؤثرترین عامل آن انقلاب عظیم بشری بود؛ زیرا زندگانی اش -صلی الله علیه و سلم- تصویری زنده و روشن از احکام و قوانین آئین مقدّس اسلام می نمود و سیرت معطّرش آموزگار تحکیم ارتباط با آفریدگار و عطوفت بر بندگانش جلوه می کرد.
بنابراین هر دعوتگر و مربّی به صفت زمام دار رسالت و دعوت یک جامعه باید بهترین نمونه عملی برای آن جامعه باشد و با گام هایی مثبت و هدفمند و کرداری نیک قبل از گفتار، راه های رسیدن به خداوند را ترسیم کند.
گام پنجم: “کتاب آسمانی و اعجاز آور، کتابی که هرگز شگفتی هایش به پایان نمیرسد و ارمغان هایش کهنه نخواهد شد”، هر آئینه قرآن کتاب روشنی و رهیابی است و اگر مسلمانان به این کتاب روی آورند و تمسّک جویند، قطعا تغییراتی عمیق در اوضاعشان روی میدهد و مجدداً نقش رهبری جهان را به دست میگیرند بسان گذشته های پر افتخارشان!.
بدون شک قرآن میتواند در نهاد مسلمانان اخگرهای محبت و جان نثاری در راه خدا را برافروزد و شاهراه زندگی شان را در مسیر کامگاری قرار دهد و لزوماً راز برجستگی و بیداری و نشاط امت اسلام وابسته به تمسّک به قرآن است؛ زیرا قرآن آیین نامه درست زندگی بشر و برنامه ای استوار جهت خوشبختی و سعادت دو جهان انسانهاست و بسان کمربندی می ماند که امت اسلام را محکم بسته است و از فروپاشی شان جلوگیری می کند و برجی بلند برای امت اسلام مملوء از معانی اسلامی می سازد.

🔹این گام های مثبت و اساسی مؤثرترین عوامل تغییر و تحول در جامعه ها است و یگانه راه ایجاد انقلاب حقیقی و دائمی در درون و برون یک جامعه، با پیمودن گامهای فوق به حقیقت می پیوندد تا امتی زیرک و روشن و جامعه ای سالم و متدین ساخته شود.

✍🏼 نویسنده به زبان عربی: مولوی عبداللطیف نارویی/زاهدان

✍🏼 ترجمه با اندکی تصرف: داوود یعقوبی/ هرات

🌴🌴🌴🌴🌴
امت آنلاین

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons