شروع مسابقات داخلی سخنرانی و مقاله نویسی به سه زبان عربی، فارسی و پشتو
امروز بعد از ظهر سه شنبه آغاز گشته و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

http://t.me/ommatonline

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons