Home / ۱۳۹۶ / قوس / ۰۱

Daily Archives: قوس ۱, ۱۳۹۶

1- ذکر

شما هر چیزی را که “یاد” کنید، به واقع اجازه داده اید که آن در وجود شما زندگی کند، و شما در وجود آن! این روند، یک تبادل حیاتی بین ذاکر و مذکور است که با حلقه ی “ذکر” ایجاد می شود. پس ببینید هر لحظه به یاد چه هستید، به چه می اندیشید، به …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons