Home / عقیده و ایمان / من از تکفیر میترسم

من از تکفیر میترسم

من از کافر نمی ترسم ، من از تکفیر می ترسم
ازان کودک که می پوشد لباس پیر می ترسم

️منم مسلم منم مؤمن، زکافر هیچ خوفم نیست
ولی از دست مؤمن های بی تدبیر می ترسم

️فدای دشمنی گردم، که پیکــارش هدف دارد
زآن یاری که در غفلت، زند شمشیر می ترسم

من از آن خشک مغـزانی، که از نادانی مفرط
️بجای دشمنان، بادوست شوند درگیر می ترسم

من از آن مسلمی ترسم، که بافکر عقیم خود
بوقت کشتــن کودک، زند تکبیر می ترسم

️بود خوفم ازآن غافل، که پیش ازفهم منظورم
دهد فتوا حماقت وار، کشد شمشیر می ترسم

️نشسته پشت لپ تاپش، دهد فتــوای کفر آزاد
به هرکس که مخالف شد، زنند چند تیر می ترسم

اگر امت همه یکسـر، کنند انکـــار بر آنهــــا
️نباشد فرق شان، یکسر کنند تکفیــــر می ترسم

️نه ازطاغوت می ترسم نه ازتابوت می ترسم
من از کافر نمی ترسم، من از تکفیر می ترسم

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons