Daily Archives: میزان ۱۶, ۱۳۹۶

1- گنج و رنج

آسیابِ دل، در گردش است؛ و ابرازِ سخن، با ارزش. هنگامیکه سخن از ارزش شود، بی ارزشها را باید کنار نهاد. سراپا، روح و تن، گوش بود؛ و از دگر کارها، بیهوش. برای اینکه به مغزِ سخن پی بریم، باید به زمان هایی دور و دراز، پیش از این شهره و آوازه، بازگردیم. به زمانیکه …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons