Home / داستانهای آموزنده / تفاوت در میان تصمیم و عمل

تفاوت در میان تصمیم و عمل

پنج قورباغه در یک برکه زندگی می کردند؛ یک قورباغه تصمیم گرفت بپرد؛ سوال: چند عدد قورباغه باقی می ماند؟ جواب: پنج عدد! چرا؟ چون تصمیم گرفتن، انجام دادن نیست.
نکته: تفاوت برنده با بازنده در عمل و بی عملی است. هرگاه کسی، طرحی را ارائه کند، می بینید که ده نفر قبل از او در مورد طرحش فکر کرده اند، اما آنها فقط به آن فکر کرده اند.
آلفرد موفتاپرت می گوید: عمر، کوتاه نیست؛ ما کوتاهی می کنیم.

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons