Home / ۱۳۹۶ / سنبله

Monthly Archives: سنبله ۱۳۹۶

1- تفاوت در میان تصمیم و عمل

پنج قورباغه در یک برکه زندگی می کردند؛ یک قورباغه تصمیم گرفت بپرد؛ سوال: چند عدد قورباغه باقی می ماند؟ جواب: پنج عدد! چرا؟ چون تصمیم گرفتن، انجام دادن نیست. نکته: تفاوت برنده با بازنده در عمل و بی عملی است. هرگاه کسی، طرحی را ارائه کند، می بینید که ده نفر قبل از او …


ادامه...

2- حس همدردی

عارفی سی سال مرتب کلمه استغفرالله را ذکر می کرد؛ مریدی گفت:چرا این همه استغفار می کنی؟! ما که از تو گناهی ندیده ایم!  پاسخ داد:سی سال استغفار من بخاطر یک الحمدلله نابجاست. روزی خبر آوردند که بازار بصره آتش گرفته است؛ پرسیدم: حجره من چه؟ گفتند:حجره شما نسوخته است! گفتم: الحمدلله؛ معنی اش این …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons