Daily Archives: سنبله ۱۱, ۱۳۹۵

1- اصول اعتماد بر دیگران

این یک اصل است که نمی توان در مورد کسی صد درصد مطمئن بود، چرا که اشخاص تکامل می یابند وعوض می شوند کسی که امروز مورد اعتماد ماست امکان دارد که فردا آدم امروزی نباشد. اعتماد کردن مهمترین درسی است که باید از کودکی آموخت. اگر یاد نگیریم که در زندگی به کسی اعتماد …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons