Home / ۱۳۹۵ / اسد / ۱۲

Daily Archives: اسد ۱۲, ۱۳۹۵

1- بی عدالتی؛ سرچشمه تمام مشکلات امت اسلامی

یکی از والیان عمر بن عبدالعزیز از خرابی شهرش شکایت کرده و از امیرمؤمنان خواستار مالی شد تا شهر را ترمیم و بازسازی کند. عمر بن عبدالعزیز برایش نوشت: نامه ات برایم رسید، وقتی نامه من را دریافت کردی، شهرت را با عدل حصار نما و جاده های آن را از ظلم و ستم پاک …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons