Home / خانواده و اجتماع / بانوی عاقل!

بانوی عاقل!

درهیچ جای دنیا مکانی خوشبخت و از جهت زیبایی و آسایش همچون خانه وجود ندارد. به هرجا که سفر کردیم و به هر مکانی که فرود آمدیم، بهتر از خانه ای که در آن خوشبختی سایه انداخته است نیافتیم.

خانه ی خوشبخت خانه ای است که در آن دشمنی و درگیری وجود ندارد، نه سخنان طعنه زننده وسخت شنیده می شود و نه انتقادهای تلخ. خانه ای است که افراد خانواده به آن پناه می برند و و در او راحتی و آرامش وآسایش را می یابند.

مسئولیت ایجاد خوشبختی محیطی بر دوش والدین قرار می گیرد ولی ما در این بحث خواستیم که ابتدا مشخص کنیم چگونه زن میتواند با زیرکی و دانش و خوش رفتاریش ابتدا شوهر وسپس خانه اش را خوشبخت کند.

۱ – به یاد داشته باش که تو مسئول سعادت همسر و فرزندانت هستی و بدان که اگر شوهر از تو راضی باشد همین تو را وارد بهشت می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده: «همانا اگر زنی وفات کرد در حالی که شوهرش از او راضی است پس وارد بهشت می گردد».

۲ – شوهر ت را به عملی بالاتر از توانش وادار نکن رغبات و خواهشات خودت را یکدفعه جمع نکن و (وبه او نده) تا به تگنا نیفتد و از تو فرار نکند و اگر بر خواهشات زیادت اصرار کنی همه ی آنها را و حتی خود تورا به طور کامل رد می کند بدون هیچ تاسف و پشیمانی. و این گفته عمر بن عبدالعزیر را به خاطر داشته باش که به فرزندش گفت: ” من می ترسم از اینکه مردم را یکدفعه به تمام امور حق وادار کنم و آنها همه ی حق را رد کنند و نپذیرند.” از علی رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن: «خداوند زنی را که با همسرش صاف و ساده و ظریف است و خود را از دیگران امتناع می کند، دوست دارد».

۳ – او را مکلف نکن که تمام صفات و فضایل و مکارم را که مایلی در او جمع شوند به یکباره در او حلول کنند چون بسیار نادر و کمیاب است که تمام آن صفات در یک نفر جمع شوند.

۴ – هنگامی که یک مرد با زنی ازدواج می کند تصویر شیرین و جذابش، را همانطور که در واقع او را می بیند به خود تعلق داده و در ذهن جای می دهد و می خواهد این تصویر صاف و پاک و جذاب و سحر کننده را در طول زندگیش نگهدارد. پس این تصویری که از تو در ذهنش وجود دارد، بد و زشت نکن. از زیبای و ظرافتت وشادابی صحتت وظرافت ورعنایی حرکاتت و شیرینی سخنانت (نزد او) حفاظت کن. با صدای ناهنجار حرف نزن، الفاظی از سر اجبار و آهسته نزد خود جاری نکن و اگر از این ارزشهای والای زنانه خالی گشتی و یا در چیزی از آنها سستی کردی، (بدان که) تصویرت را درنگاه شوهرت بی ارزش کردی و پایین آوردی و از آن تصویر زیبا و جذاب زنانه که هر مردی در مورد زنش می سراید، دور گشته ای. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف زن نیکو کار این گونه فرمودند: « ……… و چون شوهرش به او نگاه کند او را (مرد را) شاداب می گرداند.».

۵ – دینداریت را حفظ کن. خود را ملزم به حجاب اسلامی کن و در این که شخصی چیزی از جسم تو را ببیند و یا عابری لحظه ای نگاهش به تو بیفتد، سهل انگاری نکن و همانا همسرت بر تو غیرت دارد و بسیار حریص است به آنکه کسی تو را نبیند، جز افرادی که دیدن تو برای آنها حلال است.

۶ – در شبانگاه قبل از اینکه همسرت به خانه بیاید خود را آرایش کن تا تو را در بهترین حالت ببیند. لباس زیبا و شایسته بر تن کن و از عطرها و … آنچه را دوست دارد استفاده کن از جواهراتی که به تو هدیه کرده، بر تن کن، چون دوست دارد اثر هدیه اش را بر تو ببیند و همانگونه باش که داری به دیدار یکی از دوستانت و قوم و خویشانت می روی.

۷ – (وقتی شوهرت در خانه است) خود را با کارهای خانه مشغول نکن، چون تمام اعمال و کارهای نظافت و پاکی و نظم و ترتیب، هنگامیکه به خانه می آید خسته کننده و ملال آور به نظر می آیند. پس تو را یا فقط در آشپزخانه می بیند و یا فقط در لباس نظافت و کار! در زمان غیابش به این کارها بپرداز.

۸ – به بهترین وجه خانه را مرتب کن هر چند وقت یکبار نشیمنگاه را تغییر بده. دستکاریهای هنرمندانه ات را زمان پاک کردن تابلوها و قطعه های تزیینی و غیره، انجام بده.

۹ – بر عواطف ملتهبه و سوزان و بر احساسات ناشی از عشق سرکش و رویاهای بیداری، که قبل از ازدواج با آنها زندگی می کردی، حسرت مبر، چون اینها بعد از ازدواج آرام می شوند و به احساسات و عواطف آرام و لطیف تبدیل می گردند.

برگرفته از سایت: IslamTape.Com

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons