Home / عبادات و احکام / نشانه مؤمن در قیامت

نشانه مؤمن در قیامت

روز قیامت چنان هول و وحشتی دارد که حتی عزیزان و دوستان انسان نیز از وی غافل شده و هر یک با اعمال و کردار خود مشغول اند، چنان روزی که پسر از پدر و دختر از مادر و همسر از یار  و شریک زندگی خود غافل شده و در فکر این هستند که چه معامله ای با آنان خواهد شد… در این روز هولناک، که هرکس به دنبال انیس و مونسی می گردد، باز هم رسول الله – صلی الله علیه وسلم –  همچنانکه در دنیا فریاد امتی امتی سر می داد، در این روز هولناک نیز به دنبال امت خود می گردد… اما سوال اینجاست که رسول الله – صلی الله علیه وسلم –  چگونه امت خود را از بین این همه امت دیگر تشخیص می دهد؟! جواب را در حدیث ذیل خواهید یافت. ابوهریره – رضی الله عنه – از رسول الله – صلى الله علیه وسلم – روایت می کند که ایشان به قبرستان بقیع آمده و فرمودند: «ای منزل گاه مسلمانان! درود و سلام خدا بر شما باد، و اگر خدا بخواهد ما هم به شما می پیوندیم، دوست داشتیم برادران مان را ببینیم، یاران پیامبر – صلى الله علیه وسلم – گفتند: ای رسول خدا! آیا ما برادرانت نیستیم؟ فرمود: شما یاران من هستید، برادران من کسانی هستند که هنوز نیامده اند. گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه کسانی از امتت را که هنوز نیامده اند، می شناسید؟ فرمود: مگر ندیده ای مردی را که گله های اسب پیشانی سفید دارد، آیا این مرد میان اسب های سیاه رنگ خالص اسب های خویش را نمی شناسد؟ گفتند: آری، رسول الله – صلى الله علیه وسلم – در ادامه فرمود: پس آنان نیز در روز رستاخیز به سبب وضوگرفتن با دست و پا و پیشانی سفید پدیدار می گردند. (صحیح مسلم)

پس ای خواننده محترم! سعی کن با انجام وضو و بجا آوردن نماز، در آن روز هولناک خود را به رسول الله – صلی الله علیه وسلم – معرفی نمایی…

نظر بدهید

آدرس ایمیل تان نمایش داده نخواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons