Home / ۱۳۹۴ / حوت / ۲۹

Daily Archives: حوت ۲۹, ۱۳۹۴

1- نشانه مؤمن در قیامت

روز قیامت چنان هول و وحشتی دارد که حتی عزیزان و دوستان انسان نیز از وی غافل شده و هر یک با اعمال و کردار خود مشغول اند، چنان روزی که پسر از پدر و دختر از مادر و همسر از یار  و شریک زندگی خود غافل شده و در فکر این هستند که چه …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons