Daily Archives: سنبله ۲۵, ۱۳۹۴

1- خنده بر هر درد بی درمان دواست اما…

نوشته: عبدالکریم بدری این مقوله را شنیده اید که: “خنده بر هر درد بی درمان دواست” حالا نمی دانم چقدر با این گفته موافق هستید؟ من کاملاً این مقوله را تایید می کنم، البته باید ابتدا فهمید که مراد از “خنده” چه نوع خنده ای است؟ باید به الگویی رجوع کرد که هر عمل او …


ادامه...

2- افراد شوخ طبع بخوانند!

بقلم: عبدالرحمن شفیق شوخی و مزاح یکی از رفتارهای خوشایند و قابل قبولی است که به انسان خوشی، مسرت و شادی می بخشد و باعث از بین بردن خستگی های جسمی و روحی می شود. لذا هر انسان شوخی را دوست داشته و برای ایجاد نمودن روحیه شاد در وجود خود و دیگران، گاهاً شوخی …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons