Daily Archives: سنبله ۲۳, ۱۳۹۴

1- حج؛ فرصتی استثنایی!

به روزهای پایانی ماه ذی القعده نزدیک می شویم نسیم دل انگیز ذی الحجه در حال وزیدن است و شمیم  روح پرور حج فضای مان را معطر ساخته و لحظات و دقایق ما را به آغاز ایام حج که مملوء از مغفرت، بخشایش، غفران الهی و آزادی از آتش جهنم است نزدیک می نماید. مسلمانان …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons