Home / ۱۳۹۳ / جدی / ۳۰

Daily Archives: جدی ۳۰, ۱۳۹۳

1- نقدی بر تفکر ماتریالیستی یا حس‎گرایی

در این مقطع زمانی که یک گونه تشویش ذهنی و کشمکش روحی و عقیدتی دامنگیر مسلمانان شده، و تأثیر بسزائی در زندگی عملی مسلمانان نهاده است؛ بر علماء و دانشمندان اسلامی لازم است که جهت تردید اوهام ملحدین و ازالۀ شبهات از قلوب مسلمین برخیزند و برای حفاظت عقائد اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons