Home / ۱۳۹۳ / جدی / ۲۵

Daily Archives: جدی ۲۵, ۱۳۹۳

1- اینگونه دعا کنیم…

در این مقاله نگاهی مختصر به شیوه عبادت و دعا کردن در زمان جاهلیت می اندازیم و مقایسه ای بین دعا کردن اهل جاهلیت و بعضی از افراد در زمان خود داریم و همچنین توصیه های قرآن و پیامبر بزرگوار مان را نیز در این باره ذکر می نماییم تا فرق بین دعای جایز و ناجایز …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons