Home / ۱۳۹۳ / جدی / ۲۰

Daily Archives: جدی ۲۰, ۱۳۹۳

1- شریف ترین شغل زن

مهم‏ترین و حساس‏ترین وظیفه بانوان پرورش و تربیت فرزند است. در این باره پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند اما سنگینی این کار معمولا بر دوش مادران می باشد. این شغلی است که حتی اگر زنی در بیرون از منزل شاغل باشد نه تنها از دوشش برداشته نمی شود، بلکه در بین ازن دو، تربیت …


ادامه...

2- نقش جوانان آگاه و متعهد در جامعه

جوانان مؤمن باداشتن ایمان راسخ به ذات الهی و انقیاد و فرمان برداری در برابر اوامر، و اجتناب از نواهی الله تعالی، متصف به صفاتی اند که نقش تعیین کننده را در جامعه ایفا می کنند. طاعت و عبادت یک جوان و تمسک او به دین، از آن حیث ارزش بزرگ دارد، که وی در …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons