Home / ۱۳۹۳ / جدی / ۱۷

Daily Archives: جدی ۱۷, ۱۳۹۳

1- خجالت زدگی = عقب ماندگی

شرم و حیای بیش از حد و بی مورد، موجب عقب ماندگی است. انسان باید در برخورد با دیگران اعم از بزرگترها یا هم سن و سالان خود خیلی «راحت» باشد. به این جهت که پیش هیچ کس خود را حقیر و بی ارزش احساس نکند؛ چراکه این احساس باعث شکست روحی او در آینده …


ادامه...

2- آرامش در گرو بخشش

آنهایی موفق اند و از زندگی شان لذت می برند که روحی بزرگ، غنی و آزاد دارند. هر گونه وابستگی ذهنی، جسمی و روحی به کوچک شدن انسانها می انجامد. شما به هر شكلی كه به چیزی وابسته باشید، به این معناست که خود را بدون آن كامل حس نمی كنید. حتی اینكه شما هدفدار هستید و …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons