Daily Archives: عقرب ۳۰, ۱۳۹۳

1- کیفیت ذکر و تسبیح موجودات عالم

همه مخلوقات، تسبیح‏گو و تنزیه گوی او هستند. معروف است که معنای تسبیح موجودات این است که: حالت همه موجودات‏ حالتی است که شهادت می‏دهند بر سبوحیت خداوند و بر منزه بودن خداوند از هرگونه نقص در ذات و در صفات و در افعال. ولی قرآن کریم مطلبی بالاتر از این می‏گوید. البته شک ندارد …


ادامه...

2- مفهوم دین در قرآن

در مورد تعريف دين و بيان معني لغوي آن آمده است: دين به معني اطاعت و جزا است، گفته ميشود: “دَانَه يَدِينه ديناً” يعني او را مجازات کرد. و گفته ميشود: “کماتدينُ تُدانُ” يعني همانطوري که مجازات ميکني، با کردار خود مجازات ميشوي. و “الدين” به معني اطاعت است، گفته ميشود: “دَانَ له يَدينُ ديناً” …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons