Daily Archives: عقرب ۱۸, ۱۳۹۳

1- برای کسانی که در زندگی دیگران سرک می کشند

شاید روایات فراوانی در مورد حفظ اسرار شنیده باشید؛ وقتی راز تو از زبانت گذشت، دیگر عنان آن در اختیارت نیست. یا همه رازهایت را حتی به صمیمی ‌ترین دوستت نیز مگو و مواردی مشابه. این عبارات همگی بر اهمیت امنیت زندگی شخصی دلالت دارد. هر کس در زندگی خود حقوقی دارد. از جمله حقوقی …


ادامه...

2- ارتداد معاصر و وعده پیروزی دعوتگران

اعتراف می کنیم که تعداد زیادی از میلیون ها مسلمان به صورتی از صورت ها اسلام را رها کرده اند، تعداد زیادی از مسلمانان از اسلام فاصله گرفته اند و تعداد زیادی از آنان از اسلام دست کشیده اند و تعداد زیادی از آنان از زندگی جاهلی غربی که مخالف اسلام است تأثیر پذیرفته اند. …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons