Daily Archives: میزان ۱۹, ۱۳۹۳

1- کشتی یکتا پرستی

اول اینکه… با حالتی زار و پریشان در کنارم نشست و گفت: ای استاد! از دوری وطن خسته شده ام… پاسخ دادم: امید است که الله تو را نزد خانواده و دیارت باز گرداند، اما او  اشک ریخته و گریست… سپس گفت: ای استاد! کاش می دانستی که من چه اندازه خواهان شان هستم و …


ادامه...

2- چه آسان است انجام دادنش و چه بسیار است فوایدش…

چه آسان است انجام دادن آن… و چه آسان است کوشیدن به آن… و چه پاداش بزرگی دارد… نه مالی خرج می شود و نه وقتی را می گیرد… و نه نیاز به دانش دارد… ولی ارزش آن با مال سنجیده نمی شود… و تاثیر او همیشه ادامه دارد…  محبت می آورد و کدورت را رفع …


ادامه...
Show Buttons
Hide Buttons